Subotnje jutro uz fiziku – popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima

Subotnje jutro uz fiziku je interaktivna jednodnevna popularizacijska aktivnost koja se planira izvoditi u sklopu Festivala znanosti, 21. travnja 2018. godine, na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Cilj joj je popularizacija prirodnih znanosti (s naglaskom na fiziku) među srednjoškolcima, kroz laboratorijska istraživanja vođena od strane hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, te putem znanstveno-popularnog predavanja. U završnom dijelu Programa, nastavnicima će također biti omogućeno upoznavanje suvremenih znanstvenih i stručnih dostignuća kroz znanstveno-popularno predavanje i učeničku prezentaciju odrađenih istraživački usmjerenih laboratorijskih vježbi. Istraživački usmjerene laboratorijske vježbe podrazumijevaju aktivan angažman učenika uz pomoć nastavnika i na taj način prevladavaju  tradicionalni pristup u sklopu kojega učenici u ulozi pasivnih sudionika u nastavi, samo potvrđuju teorijske rezultate i stječu mehaničke vještine rukovanja mjernim uređajima. Suvremeni pristup podrazumijeva učeničko postavljanje i testiranje hipoteza, predviđanje, gradnju modela, provedbu kontrole varijabla, opisivanje, organiziranje i usustavljivanje opažanja i rezultata mjerenja te predstavljanje istih svojim vršnjacima. U raspravi učenici formiraju zaključke, formuliraju matematičke modele, te razmatraju njihovo značenje i mogućnost primjene. Ovakvim interaktivnim angažmanom oni stječu sposobnost analize rezultata, razvijaju konceptualno razumijevanje te uviđaju važnost istraživanja za razvoj znanosti i za izgradnju vlastitog mišljenja utemeljenog na eksperimentalnim rezultatima.

Posted in Popularizacija fizike | Comments Off on Subotnje jutro uz fiziku – popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima