1. Ciljevi Programa

  • popularizacija prirodoslovnih znanosti (s naglaskom na fiziku) među učenicima;
  • povećanje interesa srednjoškolaca za nastavak obrazovanja u prirodnim znanostima (s naglaskom na fiziku), tj. ostvarivanje većeg broja studenata iz deficitarnog prirodoslovnog područja u cijeloj Republici Hrvatskoj;
  • obrazovanje učenika suvremenim metodičkim pristupom u polju fizike uz pomoć istraživački usmjerenih laboratorijskih vježbi te upoznavanje učenika s najnovijim dostignućima iz fizike i srodnih znanosti putem znanstveno-popularnog predavanja;
  • poticanje cjeloživotnog usavršavanja nastavnika za praktičan rad s učenicima u skladu sa suvremenim znanstvenim dostignućima kroz konkretne primjere istraživački usmjerenih laboratorijskih vježbi;
  • uspostavljanje bolje komunikacije i suradnje učenika i nastavnika sa znanstvenicima i stručnjacima iz polja fizike.