3. Program omogućuju

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
  • Alarm automatika d.o.o.
  • Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

  • Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
  • Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
  • Foto Kurti – profesionalni fotografski studio Rijeka